Lehighton  Theatres-Movie

Lehighton Entertainment Corp

  
1241 Blakeslee Boulevard Dr E

Lehighton
 
PA
 
18235

570-386-5920